NAPIŠTE ŘEDITELI

TRVALÉ BYDLIŠTĚ V PRONAJATÉM BYTĚ? JE TO MOŽNÉ?

Pokud jste se přestěhovali do nového nájemního bydlení, máte právo si zde zřídit trvalé bydliště? Co když vám to majitel bytu nechce dovolit? Má na to zákonné právo? Proč je pro mnoho majitelů trvalé bydliště nájemců takovým strašákem? Odpovědi na otázky vás možná překvapí.

Proč trvalé bydliště?

Je zcela přirozené, že si pronajímatelé bytu chtějí zřídit na adrese bytu trvalé bydliště. Vede je k tomu celá řada praktických důvodů. Patří mezi ně zejména následující:

  • snadnější komunikace s úřady nebo poštou,
  • možnost volebního práva v místě bydliště,
  • možnost využít rezidentního parkování,
  • možnost přihlásit děti do školy nebo školky.

Právo zakázat – ano či ne?

Přestože jsou výše uvedené důvody pochopitelné, mnoho majitelů bytů nájemcům zakazuje zřídit si v pronajatém bytě trvalé bydliště. Někteří tento požadavek uvádějí i v nájemné smlouvě. Mají na to právo? Je možné novému nájemci zřízení trvalého bydliště jednoznačně zakázat? 

Jednoduše řečeno: nejde to. Zákon o evidenci obyvatel jasně říká, že adresa trvalého bydliště je zřizována na základě svobodného rozhodnutí občana. Jedinou podmínkou, kterou zákon stanovuje, je ta, že trvalé bydliště můžete mít na území České republiky jen jedno. Pokud tedy nájemce disponuje platnou nájemní smlouvou, od majitele bytu nepotřebuje žádné povolení ani souhlas k nahlášení trvalého pobytu. 


Upozornění: Pamatujte na to, že české úřady mají povinnost zaevidovat trvalé bydliště i v tom případě, že nesouhlas s tím je majitelem zanesen do nájemné smlouvy.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT