NAPIŠTE ŘEDITELI

POSTUP REZERVACE

Postup rezervace

Zájem o koupi nebo pronájem nemovitosti z nabídky realitní kanceláře NEXT REALITY je třeba potvrdit podpisem rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku.

Teprve tímto okamžikem je nemovitost pro klienta - kupujícího rezervována (standardně není dále nabízena a neuskutečňují se další prohlídky) a mohou následovat další kroky směřující k přípravě a uzavření smlouvy o převodu nebo nájemní smlouvy.

Uzavření rezervační smlouvy se zájemcem o koupi nemovitosti je splněním závazku realitní kanceláře vůči prodávajícímu – zajištění skutečného zájmu zájemce.

Žádáme klienty, aby věnovali pozornost následujícímu závaznému postupu při uzavření rezervační smlouvy (případné odchylky oznámili na centrálu společnosti NEXT REALITY, formou e-mailu napiste.rediteli@nextreality.cz)
 

    Klient uzavírá rezervační smlouvu buď přímo se společností NEXT REALITY GROUP a.s. nebo s „partnerskou“ realitní kanceláří sítě NEXT REALITY. Pokud za ně rezervační smlouvu nepodepisuje přímo statutární orgán zapsaný v obchodním rejstříku, pak s klientem může rezervační smlouvu podepsat pouze makléř, který je k tomuto kroku písemně zplnomocněn.
 

Plná moc pro makléře k popisu rezervační smlouvy musí být nedílně připojena k rezervační smlouvě. Přijetí rezervačního poplatku v hotovosti může mimo statutárního orgánu společnosti NEXT REALITY GROUP a.s. nebo statutárního orgánu „partnerské“ realitní kanceláře sítě NEXT REALITY, provést pouze makléř, který je k tomuto úkonu výslovně zmocněn v textu plné moci. V té musí být v takovém případě obsažena následující věta: „Zmocněnec není oprávněn za společnost (doplněna společnost NEXT REALITY GROUP a.s. nebo licencovaná „partnerská“ realitní kancelář sítě NEXT REALITY – dále jen jako „Společnost“) v souvislosti s jedním obchodním případem přijímat finanční částky vyšší než 100.000,- Kč“, přičemž výše rezervačního poplatku přijímaného v hotovosti realitním makléřem nesmí být vyšší, než limit výslovně uvedený v textu plné moci.
  

Přijetí rezervačního poplatku v hotovosti potvrdí zástupce Společnosti příjmovým dokladem, na kterém bude podpis zplnomocněného zástupce Společnosti.
    V případě, kdy je rezervační poplatek (nebo jeho část) hrazen bankovním převodem nebo skládán na účet, jsou platná a správná čísla účtů Společností pouze ta, která jsou uvedena na jednotlivých stránkách poboček (sekce Pobočky na webu www.nextreality.cz).
  

Skládání rezervačního poplatku na jiný účet než účet Společnosti, nesmí být po zájemci vyžadováno a pokud by k němu došlo, nemůže být považováno za splnění závazku uhrazení rezervačního poplatku.