NAPIŠTE ŘEDITELI

ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ČR

Realitní kancelář NEXT REALITY GROUP a.s. je řádným členem profesního sdružení Asociace realitních kanceláří České republiky.

Všechny kanceláře sítě NEXT REALITY musí splňovat podmínky členství, stejně jako všichni realitní makléři musí dodržovat Etický kodex.

O Asociaci Realitních kanceláří České republiky

Asociace realitních kanceláří České republiky je profesní sdružení realitních makléřů, správců nemovitostí, dražebníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice.

Asociace byla založena v roce 1991 několika realitními kancelářemi z různých míst České republiky a v dnešní době čítá členská základna více než 300 realitních kanceláří z celé republiky.

ARK ČR je právnickou osobou – zapsaným spolkem dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

HISTORIE

Důvody, které vedly k založení asociace v roce 1991 byly tyto:

sdružit podnikatele zabývající se stejnou profesí prosazovat a ochraňovat zájmy realitních kanceláří (zejména v kontextu legislativním)

zajišťovat průběžné vzdělávání v oborech souvisejících s oblastí nemovitost


vytvořit sdružení, které by postupně svou činností získávalo autoritu v rámci naší republiky, včetně potřebných kontaktů na obdobné organizace v zahraničí

Jedním ze stěžejních cílů ARK ČR je přispívat ke zlepšování podmínek při uskutečňování realitních obchodů (včetně správy nemovitostí) a to zejména prostřednictvím zákonné úpravy provozování realitní činnosti.

LEGISLATIVA

ARK ČR se již od počátku příprav zákona o realitním podnikání (v gesci Ministerstva pro místní rozvoj) na těchto pracích podílí. V nedávné době byl zpracováván věcný záměr zákona, který bude předložen vládě v 1. čtvrtletí 2015.

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

K neméně důležitým činnostem ARK ČR patří již od počátku 90. let pořádání profesního vzdělávání pro realitní makléře. Požadavek celoživotního vzdělávání je zejména u tak odborně náročných profesí jako je činnost realitního makléře, správce nemovitostí či dražebníka zcela samozřejmý. Kurzy pořádané ARK ČR, resp. jejím Informačním centrem ARK, zahrnují jak vícedenní rekvalifikační kurzy (Realitním makléřem od A do Z, Obchod s nemovitostmi), tak tzv. nadstavbové semináře zaměřené na konkrétní aktuální témata. Třetím okruhem jsou pak semináře (tréninky) věnované zdokonalování obchodních dovedností makléřů (zejména komunikace s klienty).

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

V posledních několika letech je nejintenzivnější účast asociace na činnosti evropského sdružení realitních asociací (CEPI), jejímiž členy jsou profesní sdružení zemí Evropské unie.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

V neposlední řadě je třeba zmínit působení ARK ČR v oblasti poskytování informací široké veřejnosti a to především o základních náležitostech realitních obchodů a to nejrůznějšími formami (vystoupení představitelů ARK ČR v médiích, info články v odborném i denním tisku a na vlastních webových stránkách, informační texty (např. Brevíř návštěvníka realitní kanceláře), výstavy, veletrhy atd. ARK ČR také spolupracuje se dvěma spotřebitelskými sdruženími – Sdružení obrany spotřebitelů a Spotřebitel.net. K aktivitám ARK ČR patří také portál projektu cenových map – viz na www.cenovamapa.eu, jejichž výstupy (zatím v segmentu cen bytů a domů) jsou určeny nejen široké, ale i odborné veřejnosti.

ČLEN ARK ČR

Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Stanovy ARK ČR a Etický kodex realitního makléře – člena ARK ČR, je povinně pojištěn na rizika vyplývající z realitní činnosti a to na částku minimálně 1 milión korun. Kromě toho si musí doplňovat své profesní znalosti a jednou za 5 let podstoupit ověření svých znalostí. Případnou nespokojenost se službami člena ARK ČR může každý klient vyjádřit formou stížnosti, kterou pak řeší Dozorčí rada ARK ČR.