NAPIŠTE ŘEDITELI

SYSTÉM ÚSCHOVY: PŘEHLED ČTYŘ SUBJEKTŮ

Existují čtyři hlavní typy úschovy: advokátní, notářská, bankovní a realitní úschova. Každý z těchto subjektů poskytuje své vlastní výhody a nevýhody. Jaké to jsou, si dnes ukážeme:

1. Advokátní úschova

Výhody:

 • Přizpůsobení klientům: Nejvyšší míra přizpůsobení se konkrétním požadavkům klientů, úschova na míru.
 • Komplexní právní servis: Poskytuje komplexní právní servis, včetně konzultací, přípravy smluv, ověření podpisů a možnost úschovy listin.
 • Nižší cena: Zpravidla nižší cena v porovnání s notářskou a bankovní úschovou.
 • Pojištění: Advokát je pojištěn pro případ způsobení škody.
 • Evidence a dohled: Finanční prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu u banky, advokátní úschovy podléhají evidenci v elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou.

Nevýhody:

 • Riziko zneužití: Případy zpronevěry finančních prostředků ze strany advokátů.
 • Uvolnění prostředků po úmrtí: Možné prodlení s uvolněním prostředků nebo listin z úschovy v případě úmrtí advokáta.

2. Notářská úschova

Výhody:

 • Přizpůsobení klientům: Vysoká míra přizpůsobení se konkrétním požadavkům klientů, úschova na míru.
 • Komplexní právní servis: Zahrnuje konzultace, přípravu smluv, návrh na vklad a ověření podpisů.
 • Možnost úschovy listin: Schopnost úschovy listin.
 • Pojištění: Notář je pojištěn pro případ způsobení škody do určitého limitu.
 • Důvěryhodnost: Automatické předpokládání serióznosti notáře.

Nevýhody:

 • Vyšší cena: Zpravidla vyšší cena v porovnání s advokátní úschovou.
 • Uvolnění prostředků po úmrtí: Možné prodlení s uvolněním prostředků nebo listin z úschovy v případě úmrtí notáře.
 • Riziko zneužití: I notář může zpronevěřit finanční prostředky

3. Bankovní úschova

Výhody:

 • Jistota bezpečnosti: Nejvyšší jistota, že peníze nebudou z úschovy odcizeny; riziko nastává pouze v případě bankrotu, avšak vklady jsou pojištěny do zákonného limitu.

Nevýhody:

 • Vyšší cena: Zpravidla vyšší cena v porovnání s advokátní úschovou.
 • Omezená přizpůsobivost: Malá nebo nulová míra přizpůsobení se konkrétním podmínkám klientů v porovnání s advokátní a notářskou úschovou; klienti často přijímají podmínky banky.
 • Dlouhý proces smluv: Proces přípravy smluv může být dlouhý, zejména pokud klienti odchýlí od vzorových smluv banky.
 • Omezení výběru banky: Při úvěru na koupi nemovitosti může být podmínkou poskytnutí úvěru, aby úschova proběhla právě u této banky.
 • Omezený právní servis: Banka poskytuje pouze úschovní smlouvu, všechny další aspekty jsou v kompetenci klienta.

4. Realitní úschova

Výhody:

 • Možnost bezplatného využití: Může být poskytována zcela zdarma.
 • Přizpůsobivost klientům: Vysoká míra přizpůsobení se konkrétním podmínkám klientů; realitní kancelář přizpůsobí úschovu potřebám klientů.
 • Vedení na zvláštním účtu: Finanční prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu realitní kanceláře.

Nevýhody:

 • Hledání seriózní kanceláře: Nutnost hledat seriózní realitní kancelář.
 • Nepojištěné prostředky: Peněžní prostředky v úschově nemusí být pojištěné.
 • Riziko bankrotu: V případě bankrotu realitní kanceláře může být nízká dobytnost uschovaných prostředků.
 • Omezená dobytost: Uschovní smlouvu lze připravit pouze na základě písemné žádosti klienta, nelze ji aktivně nabízet.
 • Riziko chybovosti: Úschovní smlouvu může připravit i osoba bez právního vzdělání, což může zvýšit míru chybovosti.
 • Vyšší rizikovost: V porovnání s ostatními druhy úschov je zde nejvyšší rizikovost.

NEXT REALITY doporučuje úschovu advokátní, kdy řadu let spolupracujeme s Mgr. Jiřím Trunečkou.

  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT