NAPIŠTE ŘEDITELI

Jednání s klienty v uzavřených místnostech provozoven realitních zprostředkovatelů, od 10.5.2021

Pravidla:

  • Všechny osoby vstupující do uzavřených prostor objektů musí mít respirátor třídy FFP2,
  • 1 klient na 15 m2 plochy, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  • Je nutné aktivně bránit tomu, aby se klienti zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  • umístění dezinfekčních prostředků u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně (tzn. vylepte vedle provozní doby na výlohu!!!),
  • je nutné zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT