NAPIŠTE ŘEDITELI

DAŇ Z NEMOVITOSTI, CO JE NOVÉHO?

Pro rok 2024 došlo v České republice k významným změnám v dani z nemovitosti. Tyto změny jsou součástí vládního konsolidačního balíčku, který obsahuje více než čtyřicet úprav zaměřených na zvýšení příjmů státního rozpočtu. Nejvýraznější změnou je zvýšení daně z nemovitosti o průměrně 80 %, což se dotkne všech druhů nemovitostí. Toto zvýšení má za cíl pokrýt rostoucí finanční potřeby státu a podpořit obecní rozpočty, do kterých je tato daň odváděna.

Změny a termíny pro platbu

1. Výše zvýšení:

Daň z nemovitosti se zvedne průměrně o 80 %. Zvýšení bude zohledňovat jak nové sazby, tak místní koeficienty, které mohou obce upravovat​.

2. Termíny pro platbu:

Daň je splatná do 31. května 2024. Pokud roční daňová povinnost přesáhne 5 000 Kč, lze platbu rozdělit na dvě splátky: první do 31. května a druhou do 30. listopadu 2024​.

3. Platební možnosti:

Platbu je možné provést bezhotovostním převodem, složenkou, nebo prostřednictvím SIPO. Informace o výši daně a platebních údajích budou doručeny poštou nebo přes datovou schránku.

4. Zvláštní podmínky:

Vlastníci, kteří získali nemovitost v roce 2023, měli povinnost podat daňové přiznání do 31. ledna 2024. Pokud přiznání nebylo podáno včas, mohou být účtovány penále​.

Důležité změny v sazbách a koeficientech

Změny zahrnují i zavedení inflačního koeficientu, který má zabránit reálnému snižování daně v čase. Zvláštní pozornost by měli věnovat majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních objektů, protože nově bude zdanění závislé na údajích v katastru nemovitostí​.


Zvýšení daně z nemovitosti v roce 2024 je významným krokem v rámci vládního úsilí o konsolidaci veřejných financí. Majitelé nemovitostí by měli být připraveni na zvýšené náklady a včas provést platby, aby se vyhnuli možným penále za zpoždění. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně výpočtu nebo placení daně, je doporučeno konzultovat oficiální zdroje, jako je Finanční správa, nebo se poradit s daňovým poradcem​.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT