NAPIŠTE ŘEDITELI

BOJ S VLHKOSTÍ V NEMOVITOSTECH: PŘÍČINY A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Vlhkost v nemovitostech může být pro majitele a obyvatele zdrojem mnoha problémů a nepříjemností. Není-li řádně řešena, může vést k vážným strukturálním poškozením budovy a problémům se zdravím. V tomto článku se podíváme na hlavní příčiny vlhkosti v nemovitostech a jak s nimi efektivně bojovat.

Příčiny vlhkosti v nemovitostech

 1. Zatékání do střechy: Prasklé nebo poškozené střešní krytiny mohou způsobit vnik vody do budovy. Tato vlhkost může pronikat do stropů a stěn, což vede ke skvrnám a plísním.

 2. Problémy s odvodněním: Špatné odvodnění kolem nemovitosti může způsobit, že dešťová voda se hromadí kolem základů budovy. To může způsobit vlhkost v podzemních místnostech a zvýšit riziko prasklin a úniku vody.

 3. Špatná izolace: Nedostatečná izolace stěn, stropů a podlah může umožnit průnik vlhkosti do budovy. To se často stává v starších budovách, které nebyly dostatečně modernizovány.

 4. Problémy s větráním: Nedostatečné větrání může způsobit hromadění vlhkosti uvnitř budovy. To se obvykle stává v uzavřených nebo špatně větraných místnostech, jako jsou koupelny a kuchyně.

 5. Zemní vlhkost: Vlhkost může pronikat do podzemních místností z okolní půdy. To je často problém v suterénech a sklepech.

Řešení vlhkosti v nemovitostech

 1. Oprava střechy: Pokud máte podezření na problémy se střechou, je nezbytné ji nechat zkontrolovat a případně opravit. Oprava střechy je klíčovým krokem k zabránění vniku vody do budovy.

 2. Zlepšení odvodnění: Správné odvodnění kolem budovy pomůže odklonit dešťovou vodu a snížit riziko vlhkosti v základech. To lze provést instalací odvodňovacích systémů nebo změnou terénu.

 3. Izolace: Investice do modernizace izolace nemusí být jen energeticky efektivní, ale také pomůže omezit pronikání vlhkosti do budovy.

 4. Větrání: Zajištění dostatečného větrání v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny a kuchyně, je klíčem k omezení kondenzace a plísní.

 5. Vlhkoměry a regulace vlhkosti: Instalace vlhkoměrů v rizikových oblastech vám umožní monitorovat úroveň vlhkosti a podniknout kroky v případě potřeby. K regulaci vlhkosti můžete použít odvlhčovače vzduchu.

 6. Profesionální pomoc: V případech, kdy se jedná o vážné problémy s vlhkostí, jako jsou závažné úniky vody nebo praskliny v základech, je nejlepší se obrátit na odborníky na opravy nemovitostí. Profesionálové mohou provést důkladnou inspekci a navrhnout vhodná řešení.

V závěru lze konstatovat, že vlhkost v nemovitostech není problém, který by měl být podceňován. Jak jsme si představili, může mít řadu závažných důsledků pro samotnou budovu i pro zdraví obyvatel. Identifikace příčin vlhkosti a její řešení je klíčovým krokem k udržení nemovitosti v dobrém stavu.

Je-li vaše nemovitost postižena vlhkostí, neváhejte jednat. Provádění pravidelných kontrol, údržba a potřebné opravy jsou investicemi do budoucnosti. Díky nim ušetříte čas, peníze a především udržíte vaši nemovitost v bezpečném a zdravém stavu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT