Pobočky

Makléři

Spoluvlastnický podíl na nemovitosti: velký návrat předkupního práva

Prodáváte spoluvlastnický podíl na nemovitosti? Od 1. 1. 2018 je znovu zavedeno zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu.

Zdroj: Bydlet.cz   Odkaz na článek 

Předkupním právem se rozumí závazek vlastníka spoluvlastnického podílu na nemovitosti nabídnout tento podíl přednostně ostatním spoluvlastníkům v případě, že se ho rozhodne prodat nebo bezúplatně převést (např. darovat). Výjimkou jsou pouze převody spoluvlastnických podílů na osoby blízké.

Co to znamená pro klienty a makléře

Znovuzavedení předkupního práva může vést k prodloužení prodeje spoluvlastnického podílu, což vyplývá ze způsobu jeho uplatnění. “Situace je složitější v tom, že podle § 2143 NOZ nastává povinnost učinit nabídku k využití předkupního práva až uzavřením kupní smlouvy s vyhledaným zájemcem,” vysvětluje vedoucí právního oddělení realitní kanceláře Next Reality Mgr. Andrea Holubová.

Má to ale také svá úskalí. Tato povinnost se kromě klasického spoluvlastnictví (například ½ rodinného domu, ¼ pozemku) vztahuje i na spoluvlastníky nebytových jednotek (halových garáží) vymezených často jako podíly (garážová stání) na nebytové jednotce, na spoluvlastnické podíly na společných sklepech (kde sklepní kóji odpovídá podíl na nebytové jednotce sklepu) a rovněž na spoluvlastnické podíly na pozemcích okolo budovy, pokud se nejedná o tzv. funkčně související pozemky (kde musí být podíl převeden společně s jednotkou).

“Přestože katastrální úřady nepožadují splnění závazku prodávajícího dokládat a převod podílu přepíší bez ohledu předkupního práva, opominutý spoluvlastník se samozřejmě může bránit soudní cestou. A to podáním žaloby a dovoláním se u soudu rozvázáním (zrušením) kupní smlouvy výše uvedenou rozvazovací podmínkou” doplňuje dále Mgr. Andrea Holubová z realitní kanceláře Next Reality.

Dobrá rada nad zlato

Prodává-li se spoluvlastnický podíl a je evidentní, že o jeho koupi za cenu nabídnutou třetí osobou nebudou mít zbývající spoluvlastníci zájem, trvejte na písemném odmítnutí nabídky k odkupu před uplynutím zákonné tříměsíční lhůty, čímž ušetříte čas a nepříjemnosti spojené s porušením této zákonné povinnosti.

Preventivně se lze těmto problémům s uplatňováním zákonného předkupního práva předejít tak, že se všichni spoluvlastníci jednotky předem vzdají svého předkupního práva k ostatním spoluvlastnickým podílům na jednotce a toto vzdání se předkupního práva se zapíše do katastru nemovitostí jako poznámka.

Vaše osobní údaje jsou společností NEXT REALITY zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR

Používáním webu NEXT REALITY souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti web používá soubory Cookies

Rozumím