Pobočky

Makléři

Postup rezervace

Postup rezervace

Zájem o koupi nebo pronájem nemovitosti z nabídky realitní kanceláře NEXT REALITY je třeba potvrdit podpisem rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku.

Teprve tímto okamžikem je nemovitost pro klienta - kupujícího rezervována (standardně není dále nabízena a neuskutečňují se další prohlídky) a mohou následovat další kroky směřující k přípravě a uzavření smlouvy o převodu nebo nájemní smlouvy.

Uzavření rezervační smlouvy se zájemcem o koupi nemovitosti je splněním závazku realitní kanceláře vůči prodávajícímu – zajištění skutečného zájmu zájemce.

Žádáme klienty, aby věnovali pozornost následujícímu závaznému postupu při uzavření rezervační smlouvy (a případné odchylky oznámili na centrálu společnosti NEXT REALITY, formou e-mailu napiste.rediteli@nextreality.cz):

 
  • Klient uzavírá (podepisuje) rezervační smlouvu pouze s makléřem, který je k tomuto kroku písemně zplnomocněn.
  • Plná moc pro makléře k popisu rezervační smlouvy musí být nedílně připojena k rezervační smlouvě.
  • Přijetí rezervačního poplatku v hotovosti může provést pouze makléř, který je k tomuto úkonu výslovně zmocněn v textu plné moci. V té musí být v takovém případě obsažena následující věta  „Zmocněnec není oprávněn za společnost (doplněna společnost NEXT REALITY GROUP a.s. nebo licencovaná „partnerská“ realitní kancelář sítě NEXT REALITY – dále jen jako „Společnost“) v souvislosti s jedním obchodním případem přijímat finanční částky vyšší než 100.000,- Kč“, přičemž výše rezervačního poplatku přijímaného v hotovosti realitním makléřem nesmí být vyšší, než limit výslovně uvedený v textu plné moci.
  • Přijetí rezervačního poplatku v hotovosti potvrdí zástupce Společnosti příjmovým dokladem, na kterém bude podpis zplnomocněného zástupce Společnosti.
  • V případě, kdy je rezervační poplatek (nebo jeho část) hrazen bankovním převodem nebo skládán na účet, jsou platná a správná čísla účtů Společností pouze ta, která jsou uvedena na jednotlivých stránkách poboček (sekce Pobočky na webu www.nextreality.cz).
  • Skládání rezervačního poplatku na jiný účet než účet Společnosti, nesmí být po zájemci vyžadováno a pokud by k němu došlo, nemůže být považováno za splnění závazku uhrazení rezervačního poplatku.

(nebude zveřejněn)