NAPIŠTE ŘEDITELI

Hospodářská komora hlavního města Prahy (HKP)

logo hospodářská komora

NEXT REALITY se díky Robertu Hanzlovi podílí na přípravě zákonů pro danou oblast. Realitní skupina je uzavřenou skupinou významných realitních kanceláří. Primární aktivitou je komunikace se státní správou při přípravě nových zákonů a novelizaci stávajících. Realitní skupina HKP nese významný podíl na realizaci aktuálně přijaté novely zákonu o realitním zprostředkování.

Hospodářská komora hlavního města Prahy podporuje na území hlavního města Prahy a celé ČR malé a střední podnikatele, hájí jejich zájmy a zajišťuje veškerou možnou podporu.

Hospodářská komora hlavního města Prahy byla ustanovena v roce 1994. Hlavními činnostmi je spolupořádání vzdělávacích seminářů pro podnikatele a veřejnost, pořádání konferencí, kulatých stolů a dalších společenských akcí. Podílí se na přípravě a realizaci dotačních projektů. Sjednává partnerství v dotačních projektech, zajišťuje ekonomické hodnocení případných obchodních partnerů, spolupracovníků a dodavatelů. Účastní se zahraničních misí, kde dochází k navázání nových obchodních styků.