1730 nemovitostí v ČESKÉ REPUBLICE
52 nemovitostí v ZAHRANIČÍ

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

ZEMĚ

DISPOZICE

CENA A PLOCHA

Cena od
Cena do
Plocha od
Plocha do
Zobrazit nabídky
11 fotografií

Prodej pozemku Bydlení, 7 064 m²

Úvaly
17 700 000 Kč (za nemovitost)

Investice. Pozemek k zástavbě v rezervě. Úvaly u Prahy. výměra 7064 m2, určeno pro budoucí zástavbu, bydlení v rodinných domech, městské a příměstské.

Pro zájemce doložíme aktualizovanou územně plánovací informaci z června 2023.


Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech a přímo související stavby, zařízení a činnosti, vybavenost a služby
místního charakteru
přípustné využití:
- pozemky staveb pro bydlení typu rodinného domu
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci
- pozemky občanské vybavenosti pro obsluhu řešeného území
- pozemky veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně
- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území.


Podmíněně přípustné využití:
- pozemky staveb výroby a služeb (charakteru drobná a řemeslná výroba, výrobní a nevýrobní
služby), za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou
nezvyšují dopravní zátěž v území
- pozemky staveb pro maloobchodní prodej a služby za podmínky rozsahu do 1000 m2 prodejní
plochy
- pozemky dalších staveb a zařízení, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené
ploše
- bytové domy za podmínky, že se bude jednat o bytové domy do 3 nadzemních podlaží.


Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
podmínky prostorového uspořádání:
- novostavby či přestavby stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a
architektonickou strukturu okolní zástavby a to zejména:
- při umístění na pozemku
- měřítkem a hmotovým uspořádáním
- doplňkové stavby musí být svým hmotovým uspořádáním přizpůsobeny stavbě hlavní
- max. podlažnost: 2 + U, resp. 2 nadzemních podlaží + podkroví.

Vyobrazení s možným rozdělením není schválené, spíše je jako námět k dělení.
Pro komunikaci uvádějte evidenční číslo zakázky N97990.

Typ zakázky:
Prodej
Druh pozemku:
Bydlení
Celková plocha:
7 064 m²
Plocha zahrady:
7 064 m²
Komunikace:
Asfaltová
ID zakázky:
N97990
Pro pohyb mapy použijte dva prsty.
HYPOTEČNÍ KALKULAČKA
Hodnota nemovitosti
17 700 000 Kč
Výše úvěru
Vlastní zdroje
Doba splácení
let
Tato nemovitost již od měsíčně s roční úrokovou sazbou od 4,79 %.
Zjistit více informací