NAPIŠTE ŘEDITELI

Zákon o realitním zprostředkování - důležité body !

Od 3.3.2020 je účinný zákon. č 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování. Všichni realitní zprostředkovatelé jsou povinni dle něj postupovat.

 

Vypsali jsme pro vás seznam hlavních bodů z nového zákona:

 

Úschovy finančních prostředků – pro realitní kanceláře, které je poskytují, se jedná o zpřísnění a srovnání s úschovami advokátními, či notářskými. Finanční prostředky klientů musí být na oddělených účtech od účtů provozních, klient musí o úschovu požádat písemně na zvláštní listině, o službě musí být informováno ministerstvo pro místní rozvoj. 

Pojištění – každý realitní makléř a každá realitní kancelář, musí být nově pojištěna tzv. pojištěním profesní odpovědnosti. Klient může požadovat předložení pojistné smlouvy. 

Živnost – vzniká nová vázaná živnost „Realitní zprostředkovatel“. Každý podnikatel si musí zařídit nový živnostenský list. Pro jeho vydání je nutné prokázat vzdělání nebo praxi (např. 3 roky u středoškolského vzdělání). Pokud ani jedním zájemce o živnost nedisponuje, je nutné složit zkoušku u autorizované osoby. 

Zprostředkovatelská smlouva s prodávajícím nebo pronajímatelem -  smlouva musí být vždy v písemné formě, musí obsahovat předmět převodu nebo užívání, výši prodejní ceny, nájemného či jiné úplaty a výši provize nebo jejího určení. 

Výhradní zprostředkování s prodávajícím nebo pronajímatelem (spotřebitelem) - je možno uzavřít pouze na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců. 

Rezervační smlouva se zájemcem o koupi nebo nájem – obsahuje zpravidla stejná ustanovení jako zprostředkovatelská smlouva a navíc v ní musí být uvedena všechna právní omezení a závady a přílohou musí být výpis z veřejného seznamu (například list vlastnictví).

 

Foto Pixabay

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT